Część I. Trzyletnie wskaźniki EWD - Krystyna Szmigel