Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie przedstawia wykład wprowadzający dotyczący zasad przeprowadzenia egzaminu maturalnego w roku szkolnym 2021/2022 - prezentację  Lecha Gawryłowa - Dyrektora Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie