Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie przedstawia  wykłady dla maturzystów dotyczące egzaminu mauralnego z języka obcego. Poziom podstawowy i poziom rozszerzony.