Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie przedstawia  wykłady dla maturzystów - prezentacje Ingi Bator pt. "Matura z biologii. ".