Okręgowa Komisja Egzaminacyjna w Krakowie przedstawia ważny wykład o nowej formule oceniania egzaminu maturalnego z Wiedzy o Społeczeństwie - prezentację Magdaleny Kubali pt. "Egzamin maturalny z WOS - zasady oceniania zadania rozszerzonej odpowiedzi."